1. Ślepy z dzisiejszej Ewangelii to człowiek "na którym mają objawić się sprawy Boże". Jemu więc zostanie przywrócony wzrok, dlatego, że uwierzył w tego, który jest Światłem Świata. Wiara w Jezusa przywróciła mu wzrok.

 2. Przed nami również staje Chrystus w swoim słowie i nas pyta o wiarę, ale czy my mamy wystarczającą wiarę w to, że Chrystus wchodzi w nasze życie i nam przywraca wzrok dla odróżnienia dobra od zła.

 3. Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

 4. Wielki Post, który obecnie przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnowienia naszej przyjaźni z Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą miłości Bożej, której wyrazem jest również stała obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie Królestwa Bożego: Królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie. Przystępując często do stołu eucharystycznego, nie pobłądzimy na drogach wiary!

 5. W tym roku wyjątkowo w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Zwykle przypada 19 marca, ale z powodu przypadającej akurat niedzieli zgodnie z zasadami kalendarza liturgicznego została przeniesiona właśnie na poniedziałek. Papież Pius IX w 1870 roku ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętych tego dnia przez wstawiennictwo Opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do Świętego Józefa nie tylko w dniu Jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

 6. Natomiast w piątek, 24 marca, obchodzimy Dzień Misjonarzy Męczenników. Prośmy o wyniesienie na ołtarze + Ks. Jana Czubę.

 7. W najbliższy piątek (24.03) razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzymy plenerową Drogę krzyżową, którą rozpoczniemy Mszą świętą, o godz. 17.00 i zakończymy w kaplicy na Rysiowej górze (Paproci). Wszystkich parafian i mieszkańców sąsiednich parafii serdecznie zapraszamy. W najbliższy piątek nie będzie w naszym kościele Drogi krzyżowej, o 16.30 i 18.30. Będzie, o 15.30.

 8. Mimo że okres Wielkiego Postu jest w liturgii czasem uprzywilejowanym i raczej nie obchodzi się w tym czasie żadnych świąt i wspomnień, są jednak wyjątki od tej reguły. Do nich należy obchód uroczystości Zwiastowania Pańskiego, którą będziemy przeżywali w sobotę, 25 marca. W tę uroczystość celebrujemy początek naszego odkupienia. Syn Boży wcielił się w łono Najświętszej Maryi Panny, aby wyzwolić nas spod panowania grzechu i zła.

 9. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego jest zarazem Dniem Świętości Życia i Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. Zainteresowani w przedsionku kościoła mogą zabrać specjalnie przygotowaną ulotkę, zawierającą potrzebne informacje i teksty do złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji. Przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele będzie miało miejsce w sobotę podczas Mszy Świętych.

 10. Pamiętajmy tego dnia o modlitwie nie tylko za poczęte dzieci, ale również za ich matki i ojców.

 11. W przyszłą niedzielę (26 marca) składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie jako jałmużna wielkopostna.

 12. W niedzielę (26 marca) Dzień Modlitw za Więźniów.

 13. Ponownie proponujemy nabycie na placu kościelnym u młodzieży baranków i paschalików Caritas.

 14. Zachęcamy nabycie i lekturę prasy katolickiej. Warto przeczytać: w Gościu Niedzielnym: Strapionych pocieszać; Esbecy nie mogą decydować o świętości Jana Pawła II; Z biegiem rzeki Łososiny; Piekó samotności; w Niedzieli: Dopaść Karola WojtyłęWciąż inspiruje - św. Józef; dzieciom poecamy Promyczek Dobra; Mały Promyczek oraz Małego Gościa Niezdielnego.

 15. W czwartek 30 marca br. w Bazylice Mniejszej w Nowym Sączu odbędzie się dzień skupienia dla parlamentarzystów, samorządowców i pracowników administracji samorządowej z terenu Diecezji Tarnowskiej. Jest on przejawem troski Kościoła o duchowe dobro tych, którzy w ten sposób posługują lokalnej społeczności. Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża sprawowana o godz. 14.00  będzie transmitowana przez nasze diecezjalne radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.  Włączmy się duchowo w to modlitewne spotkanie, polecając wszystkich sprawujących władzę w naszych lokalnych samorządach".

   

  Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Niech ono jaśnieje w nas, byśmy innym ludziom wnosili światło w różne sytuacje ich codzienności.