BANER3.jpg
 1. Rozpoczęły się wakacje, serdecznie witamy wszystkich gości, którzy przybyli do naszej parafii i wszystkim życzymy dobrego wypoczynku, pozytywnych doświadczeń i samych radosnych spotkań w gronie bliskich osób. A wszystkim wyjeżdżającym życzymy, aby wakacje, urlop był miłym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i duchowego wzrostu.
 2. Dzisiaj, o godz. 15.00 Msza święta na Paproci na rozpoczęcie turystycznego sezonu.
 3. Dziś w naszej diecezji przeżywamy Niedzielę Synodalną.
 4. Kończy się czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze, dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Dziś wielu ludzi próbuje urządzać świat i swoje życie bez Pana Boga albo wbrew Bogu. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość Pana Boga i bliźniego.
 5. We wtorek, 27 czerwca, czcimy Matkę Bożą Nieustającej Pomocy. W naszym kościele, zwłaszcza w każdą środę, zwracamy się do Niej jak do naszej Matki i Pośredniczki, przedkładając Bogu Ojcu podziękowania, prośby osobiste i wspólnotowe. Niech Maryja, Matka Nieustannie Pomagająca, uczy nas tej samej pięknej postawy – pomagania innym!
 6. W środę, 28 czerwca, celebracją wieczornej Mszy Świętej wigilijnej o godz. 18.00 wchodzimy w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W kalendarzu liturgicznym pod datą 29 czerwca czcimy ich razem, bo są dwoma wielkimi filarami, na których wsparty jest Kościół rzymski. Tradycja głosi, że ponieśli śmierć męczeńską tego samego dnia. Ich wstawiennictwu będziemy polecać Bożej opiece wszystkich wierzących, zwłaszcza pasterzy Chrystusowej owczarni. Swoimi modlitwami obejmijmy również obecnego papieża Franciszka – Piotra naszych czasów.
 7. W samą czwartkową uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła w naszym kościele Msze Święte będą sprawowane według świątecznego porządku 6.30 – 8.00 i po południu, o 16.30 – 18.00. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwo w Mszy św. w tym dniu. W czwartek składka będzie zbierana do dyspozycji Ojca Świętego (świętopietrze).
 8. Odpust w Łososinie Dolnej.
 9. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca i nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, o godz. 8.00.
 10. Składamy wdzięczne Bóg zapłać za ofiary na parafialne cele inwestycyjne: Julia Odziomek – Młynne za rzeką; Anna i Jan Wójtowicz – Młynne.
 11. Także uprzejmie dziękujemy P. Pawłowi Sajdakowi za nagłośnienie Placu Uroczystości w dzień Bożego Ciała.
 12. Również wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy uczestniczyli w eucharystycznych procesjach oktawy Bożego Ciała, a szczególnie rodzicom z małymi dziećmi oraz niosącym feretrony, chorągwie, baldachim, dziewczynkom sypiącym kwiatki i chłopcom dzwoniącym oraz sprzątającym po procesjach plac kościelny.
 13. Nabożeństwo Fatimskie, odbędzie się w pierwszą sobotę lipca, o godz. 20 przy Ołtarzu Polowym na Placu Sanktuaryjnym w Limanowej.
 14. Księża przyjęli zobowiązania do odprawienia Mszy świętych gregoriańskich: Ks. ppłk SG Wiesław Kondraciuk, w Chełmie, od 1 lipca będzie odprawiał msze świętą greg. za + Marię Górka; Ks. Kpt. SG Jarosław Nowak, od 15 lipca w kaplicy św. Krzyża w Lubaniu będzie odprawiał Mszę świętą greg. za + Stanisławę Golonka; Ks. por. SG w Przemyślu, od 15 lipca będzie odprawiał Mszę świętą greg. za + Andrzeja Krajewskiego. Księża Kapelani Ordynariatu Polowego w Warszawie Wesołej od 1 lipca odprawią 49 Mszy św. za + Andrzeja Krajewskiego; Ks. kpt. SG Marcin Czuchraniuk w Krośnie Odrzańskim odprawi  17 Mszy św. za + Marię Górka; Ks. Inf. Adam Kokoszka, w Tarnowie odprawi 62 Msze św. za + Stanisławę Golonka.
 15. Bp Andrzej Jeż: na naszych oczach toczy się walka o małżeństwo i rodzinę. „Na naszych oczach toczy się wielkie starcie między Bogiem a szatanem – walka o małżeństwo i rodzinę” – powiedział biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas Diecezjalnego Święta Rodziny w Starym Sączu. Biskup tarnowski ubolewał w homilii, że jesteśmy dziś świadkami ataku na fundament jakim jest rodzina. „W kolejnych krajach uchwalane są ustawy podważające instytucję małżeństwa i niszczące rodzinę, a ludzie coraz rzadziej chcą zawierać małżeństwo i przestają cenić jego wartość. Coraz wyraźniej widać także, jak rozszerza się „cywilizacja rozwodowa”, jak wiele dzieci wychowuje się poza małżeństwem, gdzie są pozbawione niepowtarzalnego ciepła i troski pełnej rodziny. Dostrzegamy też, jak mocno atakowani są wszyscy, którzy chcą bronić małżeństwa i rodziny” – dodał. Podczas uroczystości odnowiono przyrzeczenia małżeńskie. eb / Stary Sącz
 16. TVP: będzie pięć nowych programów o tematyce religijnej. W ramach ogłoszonego przez siebie naboru Telewizja Polska wyłoniła pięć zwycięskich projektów audycji telewizyjnych o tematyce religijnej. Ich dalszym rozwijaniem zajmie się teraz Redakcja Audycji Katolickich TVP. TVP ogłosiła przyjmowanie scenariuszy na programy o tematyce religijnej w ramach programu „Nabór, Ocena, Selekcja” w połowie marca. Projekty napływały do 15 maja. Nadawca poszukiwał projektów audycji telewizyjnych w kategoriach: magazyn rodzinny (odcinek o długości 25 min.), magazyn młodzieżowy (odcinek o długości 25 min.) i felieton będący komentarzem do niedzielnej Ewangelii (odcinek o długości 5 min.). W ramach procedury naboru do dalszych prac i rozwoju przez Redakcję Audycji Katolickich zakwalifikowano projekty: „Słowo NieDzieli” autorstwa Mateusza Pleskacza i „Słowo na niedzielę - cykl misyjny” Julity Wołoszyńskiej-Matysek (w kategorii Felieton - komentarz do niedzielnej Ewangelii) oraz „Razem” Michaliny Szymborskiej i „Wszystkie dzieci nasze są” Michała Kubika (magazyn rodzinny). Ponadto w kategorii magazyn młodzieżowy wygrał projekt „ Program młodych”, którego autorem jest Michał Kłosowski. tvp.pl, lk / Warszawa
 17. W tym tygodniu patronujE nam: 28 VI – św. Ireneusz (ok. 130-202), biskup Lyonu, wykształcony teolog, obrońca tradycji apostolskiej i męczennik, ojciec i doktor Kościoła.