BANER3.jpg
 1. Dobiegamy połowy Adwentu. Pod koniec rozpoczynającego się tygodnia, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym.
 2. Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słów z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż właśnie w tę radosną niedzielę.
 3. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby usunąć z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i swoją postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.
 4. Pan Organista zakończył roznoszenie opłatków do naszych domów. Jeżeli kogoś z parafin nie zastał, to można do Niego podejść, aby otrzymać opłatki.
 5. Przed świętami Narodzenia Pańskiego zazwyczaj myślimy o świątecznych prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł całej ludzkości. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą.
 6. Caritas rozpoczął coroczną akcję dobroczynną. Wolontariusze będą w najbliższy piątek i sobotę zbierać niepsujące się produkty w sklepie sieci Centrum, oraz w markecie SPAR. Składane produkty ofiary zasilą nasz oddział parafialny oraz staną się wsparciem dla ludzi starszych, chorych, a zwłaszcza dzieci.
 7. Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona przecież pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.
 8. Można zyskać odpust zupełny za pobożny udział w celebracjach powszechnie poświęconych jakiemuś celowi religijnemu. Dlatego kto będzie uczestniczyć w publicznej modlitwie za rodziny i małżeństwa, może taki odpust zyskać. Kto natomiast pomodli się z prywatnie w tych intencjach zyskuje odpust cząstkowy.
 9. Adwentowa spowiedź w naszej parafii będzie zorganizowana w przyszłą środę (21.12).
 10. Adwent winien być dla nas czasem zwiększonej tęsknoty za Bogiem, za świętością, za głębszą modlitwą, za pełniejszym doświadczaniem Boga. Chciejmy także, by naszej adwentowej modlitwie towarzyszyła większa gorliwość w zachowywaniu Bożych przykazań, w pełnieniu woli Bożej. Już w najbliższy piątek –  16  grudnia  zapraszamy wszystkich na Adoracyjne Czuwanie Adwentowe, które  rozpoczniemy  o godz. 18.00.
 11. We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.
 12. Od piątku, 16 grudnia, zapraszamy na specjalną nowennę do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym. On jest już blisko!
 13. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej prosimy o przybycie na spotkanie w najbliższy piątek, po Mszy świętej wieczornej.
 14. Dzisiaj popieramy inicjatywę Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nabywając gipsową miniaturę naszego parafialnego kościoła. Kupując wspieramy parafialne cele duszpasterskie.
 15. Bóg zapałać za składane dzisiaj ofiary na parafialne cele inwestycyjne, a także za ofiarę: Marty i Marcina Gałuszka, z ul. Szkolnej.
 16. Papież: niech kościoły będą oazami piękna. Dbajcie o piękno, bo ono uleczy tak wiele ran, które znaczą serce i duszę człowieka naszych czasów – napisał Franciszek w przesłaniu na publiczne posiedzenia Papieskich Akademii. W sposób szczególny zwrócił uwagę na potrzebę zadbania o piękno budynków sakralnych, poczynając od nowych kościołów parafialnych, a zwłaszcza tych, które znajdują się na szeroko rozumianych peryferiach. Przy pełnym zachowaniu swej prostoty i tego, co jest w nich istotne, kościoły mają być oazami piękna, pokoju, gościnności, pomagając w spotkaniu z Bogiem i w nawiązaniu wspólnoty między wiernymi. RV / Watykan
 17. W tym tygodniu patronują nam: 13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych; 14 XII – św. Jan od Krzyża, prezbiter, karmelita, żyjący w latach 1542-1591.
 18. W ostatnich dniach odprawiliśmy pogrzeb + Jana Pachowicza,   93, którego polecamy dobroci i miłosierdziu Boga. Dobry Jezu… .
 19. Dziękujemy pilnie uczestniczącym w Roratach oraz młodzieży gimnazjalnej przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, przez uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, wszystkim zaangażowanym w wkład modlitewny w życie naszej parafii. Bóg zapłać też za złożone ofiary.

 

Współczesny świat ma bardzo smutne oblicze. Z pewnością wyglądałby inaczej, gdyby ludzie umieli się cieszyć sobą i ty, co mają. Wychodząc ze świątyni, nieśmy w sercu radość dzisiejszej niedzieli, obdarzajmy nią tych, których spotkamy na naszej drodze, zwłaszcza cierpiących.