BANER3.jpg
 1. Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiania i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje nadchodzących dni. Niech On działa w naszych sercach, wówczas codzienność wypełni się dobrem.
 2. Pamiętajmy też, że tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości.
 3. W dzisiejszej liturgii słowa Chrystus ukazuje nam przykazania Boże jako sposób na osiągnięcie zbawienia. Nie jest to droga łatwa, człowiek nie pokona jej o własnych siłach, ale jeżeli zaufa Chrystusowie i pójdzie z Nim przez życie, to dojdzie do domu Ojca.
 4. Wykorzystajmy obecny czas (dłuższe wieczory) na podjęcie lektury religijnej. Skorzystajmy zwłaszcza z książek o tematyce zarówno religijnej jak i patriotycznej.
 5. W środę naszym parafialnym zwyczajem wieczorną Mszę Świętą zakończymy nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian, zwłaszcza czcicieli Matki Najświętszej, która poprzez swój udział w dziele może wyprosić nam u Bożego tronu potrzebne łaski.
 6. Parafialny Zespół Synodalny prosimy o przybycie na kolejne spotkanie w środę (19.02), o godz. 18.00.
 7. W sobotę, 22 lutego, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Katedry Świętego Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrześcijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez Świętego Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu. Święto to jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci Świętemu Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali postawieni jako pasterze całego Kościoła powszechnego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o papieżu Franciszku. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.
 8. W przyszłą niedzielę (23 lutego), o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo do Św. O. Pio, które zakończymy adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy.
 9. Także w najbliższą niedzielę rozpoczniemy nabożeństwo czterdziestogodzinne.
 10. Ksiądz Rektor uprzejmie dziękuje za składane dzisiaj ofiary na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
 11. O Eucharystii: „Bóg, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś do naszych ojców przez proroków, gdy zaś nadeszła pełnia czasu, zesłał swego Syna, wcielone Słowo namaszczone Duchem Świętym, jako lekarza ciał i dusz oraz pośrednika między Bogiem i ludźmi, aby głosił Ewangelię ubogim i opatrywał rany serc złamanych. Jego bowiem człowieczeństwo zjednoczone z osobą Słowa było narzędziem naszego zbawienia. Dlatego w Chrystusie dokonało się nasze całkowite pojednanie z przebłagalnym Bogiem i otrzymaliśmy pełnię kultu Bożego” (KL, n. 5).
 12. Diecezja tarnowska: rekordowa kolęda misyjna – prawie 2,3 mln zł. Dokładnie 2 mln 292 tys. 250 zł - taką sumę zebrali kolędnicy misyjni, odwiedzając domy mieszkańców diecezji tarnowskiej. Jest to najwyższa kwota w dotychczasowej historii tej inicjatywy. Zebrana kwota jest o prawie 280 tys. zł wyższa niż w ubiegłym roku – poinformował ks. Krzysztof Czermak, dyrektor Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej. - Pieniądze, które zbieramy, są w stu procentach przekazywane na realizację projektów zgłaszanych przez naszych misjonarzy. Nie zatrzymujemy na cele administracyjne ani złotówki. Mamy nadzieję, że uda się zrealizować 34 projekty i projekt papieski, który dotyczył Amazonii. Na ten cel już przekazaliśmy 63 tys. zł – powiedział ks. Czermak. Dzięki ofiarności diecezjan w Atyrau w Kazachstanie będzie działało centrum wsparcia rodzin z dziećmi z zespołem Downa. To inicjatywa tarnowskich misjonarzy. Kolędnicy misyjni pomogą w dalszej działalności szpitala w Bagandou w Republice Środkowoafrykańskiej oraz szkoły dla dzieci głuchoniemych i z innymi niepełnosprawnościami w Bertoua w Kamerunie. Kolędnicy misyjni odwiedzili aż 152 tys. rodzin. Grup kolędniczych było aż 4100. Rekordowa jest także liczba kolędników misyjnych. Było ich ponad 23 tys. eb / Tarnów
 13. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Warto przeczytać: w Gościu Niedzielnym: Seniorzy to przyszłość; Strażacy, którzy zanoszą światło – o strażakach z Pikiełka; w Niedzieli: Dyspensa – dlaczego i dla kogo; Czy można uciec przed rakiem?; Jak rozmawiać o Bogu z nastolatkami?; w Źródle: Adoracja – wymóg wiary i Grzechy przecw Duchowi Świętemu.
 14. W ostatnich dniach odeszli do wieczności: + Piotr Orzeszek, l. 54 – Koszary; + Józef Jędrzejek,  69 – Walowa Góra i + Eugeniusz Kruczek, l. 80 – ul. Zarębki. Zmarłych polećmy Bożemu miłosierdziu. Wieczne odpoczywanie….

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego”. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo; niech stanie się ono naszym umocnieniem do szukania woli Bożej i odnajdywania prawdziwej mądrości na kartach Pisma Świętego.