Feniks 2024 dla ks. dr Kazimierza Fąfary i ks. płk Zbigniewa Kępy za opracowanie publikacji „Bóg nie jest bogiem wojny. Wspomnienia alumnów żołnierzy” wraz z Wydawnictwem Naukowym UKSW (więcej)

        

  1. Kolejna niedziela wielkanocna uobecnia nam najważniejsze wydarzenie zbawcze, i jakim była chrystusowa męka, śmierć i zmartwychwstanie. Te wydarzenia mobilizują nas do ożywiania wiary, a jednocześnie doświadczenia o dziele zbawczym Jezusa Chrystusa.
  2. Zmartwychwstały Pan Jezus, ukazując się swoim uczniom i przyjaciołom, dawał im dowody, że żyje. W przeznaczonym na dzisiaj fragmencie Ewangelii słyszymy o jednym z takich spotkań, a na kartach Pisma Świętego można znaleźć więcej takich opisów.
  3. Człowiek może się nawrócić i otrzymać odpuszczenie grzechów jedynie w imię Jezusa Chrystusa. Czy jest w nas wystarczająca wiara w naszego Pana i Zbawiciela, aby się nawrócić i otrzymać odpuszczenie grzechów?
  4. Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna Tydzień Biblijny. Z tą niedzielą związany jest narodowe czytanie Pisma Świętego. Pragniemy zachęcić wszystkich Parafian do indywidualnej lektury i medytacji Biblii, by spotkać Pana, który mówi do swojego ludu.
  5. Biblia przetłumaczona już na 743 języki.W ubiegłym roku  przetłumaczono pełny tekst Biblii na co najmniej 16 kolejnych języków.  Światowa Unia Towarzystw Biblijnych (UBS) poinformowała 4 kwietnia, że pełny tekst Starego i Nowego Testamentu jest teraz dostępny w 743 językach. Nowe tłumaczenia obejmują przekłady na języki używane w Angoli, Beninie, Rosji i Kanadzie. Po 25 latach pracy rdzenny mieszkaniec Kanady ukończył tłumaczenie Biblii na język mohawk. 83-latek przyznał, że "praca ze Słowem Bożym nigdy nie męczy". Doroczny raport UBS wymienia łącznie ukończone projekty tłumaczeń na 106 języków. Większość z nich to tylko fragmenty Biblii. Tymi 106 językami posługuje się 1,25 miliarda ludzi. Celem jest przygotowanie tłumaczeń na kolejne 1200 języków i dialektów w ciągu najbliższych 15 lat. Obecnie realizowane są projekty tłumaczeń na 442 języki. UBS - United Bible Societies – utworzone 9 maja 1946 roku międzynarodowe stowarzyszenie zrzesza ok. 160 krajowych Towarzystw Biblijnych na całym świecie Celem działania UBS jest konsultacja, wzajemna pomoc i wspólne działania na rzecz rozpowszechniania Biblii.  ts / Londyn
  6. Dziś również przypada święto państwowe chrztu polski, na pamiątkę wydarzeń związanych z chrztem Polski w roku 966.
  7. Jutro peregrynacja relikwii bł. Rodziny Ulmów w limanowskiej Bazylice, która rozpocznie się, o godz. 17.00. Program jest wywieszony w gablocie. Wszystkich serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w tej jakże ważnej uroczystości.
  8. Następną niedzielę obchodzić będziemy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Składka będzie zbierana na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie. W tym dniu kazania w naszym kościele będzie głosił Ks. dr Maciej Biedroń -Przełożony z WSD w Tarnowie.
  9. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Warto przeczytać: w Gościu Niedzielnym: Święto Chrztu Polski oraz Jak czytać Pismo Święte?
  10. Apel Akcji Katolickiej do ludzi zatroskanych o losy Polski. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej wyraża głębokie zaniepokojenie i zdecydowany sprzeciw wobec działań podejmowanych przez większość parlamentarną oraz rząd wyłoniony po ostatnich wyborach w naszej Ojczyźnie. Chodzi m.in. o zmiany w prawie aborcyjnym, łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych, zmiany w szkolnictwie, próby niszczenia kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie narodu. Działacze apelują do rodziców i nauczycieli, do parlamentarzystów, do wszystkich Polaków: nie pozwólcie, by niszczono nasze rodziny i demoralizowano dzieci, brońcie drogich nam wartości. Pielęgnujcie najświętsze ludzkie wartości i pojęcia: miłości, małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i ojcostwa. „Pamiętając o chrześcijańskich korzeniach, stanowiących fundament naszej tożsamości narodowej, podejmijmy zdecydowane działania w obronie nauczania podstaw wiary w polskiej szkole, nie pozwalając na deprecjonowanie lekcji religii czy wreszcie usunięcie jej z programu nauczania. Solidarnie i skutecznie protestujmy przeciw projektom i działaniom zmierzającym do pauperyzacji społeczeństwa i utraty suwerenności: niszczeniu filarów polskiej gospodarki, uderzeniu w unikatowy model rolnictwa, implementowaniu „zielonego ładu”, wprowadzeniu Polski do strefy euro i narzucaniu unijnych norm” – czytamy w stanowisku. - Wyrażamy sprzeciw wobec zmian, które są planowane, które – jak uważamy – zaprzeczają fundamentalnym, chrześcijańskim wartościom. Chce się redukować lekcje religii, podstawę programową m.in. z historii. Chce się zalegalizować aborcję, wprowadzić łatwy dostęp do środków antykoncepcyjnych dla dziewcząt od 15. roku życia, tak naprawdę bez zgody lekarza, czy wreszcie kwestia niszczenia małżeństwa i rodziny. W tym apelu wyrażamy głębokie zaniepokojenie. Nie pozwólmy na to, by niszczono nasze rodziny, by demoralizowano dzieci, brońmy wartości, którymi żyjemy, wartości społecznych, kultowych, moralnych i religijnych – mówi Robert Rybak, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej. Jak czytamy w tym stanowisku „szczególnie niebezpieczne dla właściwego funkcjonowania państwa polskiego i prawidłowego rozwoju młodych pokoleń Polaków, skutkujące nie tylko utratą tożsamości narodowej i możliwości samostanowienia, ale i bytu państwowego, są próby niszczenia kultury zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, deprecjonowanie edukacji i erozja systemu oświaty. Zapowiadane zmiany w podstawie programowej, redukcja godzin przeznaczonych na nauczanie przedmiotów przyrodniczych, historii i religii, wreszcie usunięcie z kanonu lektur szkolnych wybitnych utworów literackich obniżą znacząco poziom wykształcenia oraz poczucie tożsamości narodowej. Brak przekazywania rzetelnej i merytorycznej wiedzy będzie niezwykle szkodliwy dla młodych obywateli Rzeczypospolitej”. eb / Tarnów

Zanim rozejdziemy się do swoich codziennych obowiązków i spraw, przyjmijmy wpierw Boże błogosławieństwo, którym umocnieni będziemy dawać świadectwo o Chrystusie przez cały rozpoczęty dziś tydzień.