ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W TRANSMISJI NA ŻYWO Z NASZEGO KOŚCIOŁA

Pon. - Sob. godz. 18.00, niedziela wg porządku nabożeństw

 

              

 1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu. Poświęcenie to liturgiczny obrzęd, w czasie którego wyłącza się budowlę z użytku świeckiego i przeznacza się do służby Bożej. Zadajmy sobie również pytanie, czy troszczymy się o nasz kościół parafialny i wspieramy jego renowację i utrzymanie.

 2. W modlitwie poświęcenia wody poza Mszą św., kapłan prosi: „A gdy choroba lub inne niebezpieczeństwa i zakusy złego ducha będą nam zagrażać, niech nas chroni Twoja opieka”.

 3. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. Przez Jego orędownictwo prośmy o ustanie pandemii koronawirusa.

 4. W środę gromadzimy się też na Nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, po Mszy świętej, o 17.00, a w piątek zapraszamy na nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

 5. Dzieci w przygotowanych strojach zapraszamy o włączenie się w orszak świętych w najbliższą sobotę, na Mszę świętą, o godz. 17.00 i w Uroczystość Odpustową, na Sumę, o godz. 11.00.

 6. W najbliższy piątek, od godz. 14.00 mieszkańców za dawnymi Zakładami: z części I-szej i II-giej uprzejmie prosimy o posprzątanie placów parafialnych, łącznie z parkiem z wywiezieniem liści. O zorganizowanie pracy prosimy P. Leszka Leśniaka i P. Bogumiłę Matras.

 7. Przed uroczystością Odpustową zachęcamy do spowiedzi świętej. Spowiadać będziemy, w piątek, od godz. 16.00 i w sobotę, od 8.30 do 9.30 i od 16.00 do 17.00.

 8. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych- która w naszej wspólnocie parafialnej będzie UROCZYSTOŚCIĄ ODPUSTOWĄ. W naszym kościele będą one sprawowane według porządku niedzielnego. Sumę Odpustową odprawi i kazania będzie głosił Ks. Dr Marcin Kokoszka - ekonom Diecezji Tarnowskiej. W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności.  Wiemy w jak niespokojnych czasach przyszło nam żyć i trudno przewidzieć bieg zdarzeń najbliższych tygodni. Sytuacja najbliższej niedzieli zadecyduje czy po południu odprawimy Msze święta na starym cmentarzu. Jeśli nie będzie Mszy świętej na cmentarzu do odprawimy w kościele, o 16.30. O ewentualnych zmianach będziemy informować na parafialnej stronie internetowej. Równocześnie bardzo prosimy, aby już przed Wszystkimi Świętymi i potem do 8 listopada nawiedzać cmentarze, aby w 1 listopada nie równocześnie nie było nas za dużo na cmentarzu.

 9. Przez cały listopad można uzyskać odpust dla zmarłych. W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską. Jak zaznaczono-chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych, tam, gdzie są one zakazane. Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

  a- Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.

  b. - Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych

  uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz"

  i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości

  Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia. Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania Sakramentu Pokuty i niesienia Komunii Świętej chorym. Ten najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych przypomina, że jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, odwołuje się do wskazań już wydanych w nocie "O sakramencie pokuty w obecnej sytuacji pandemii", wydanej przez ten Trybunał 19 marca 2020 roku. Zachęcono ponadto kapłanów do trzykrotnego odprawiania Mszy św. w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada. st (KAI) / Watykan

 10. Przy bramach i na cmentarzu będą zbierane ofiary na utrzymanie cmentarzy i potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Zauważyliśmy sporo nowej ułożonej kostki wokół kaplicy i w części alejek na nowym cmentarzu. Ta część placu prezentuje się okazale. W tym roku więcej pracy na nowym cmentarzu już nie będzie wykonanej. Mamy jeszcze dług, aby wyrównać firmie za wykonaną prace, a także miejmy tego świadomość jak sporą kwotę będziemy musieli wydać za wywóz śmieci z cmentarzy.

 11. W trosce o ład, porządek, a także z myślą o kolejnych miejscach do pochówku, w najbliższym czasie, te groby, których nikt nie porządkuje będą likwidowane.

 12. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

 13. Zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłych. Modlitwę tę można praktykować różne sposoby, a więc przez zamawiane mszy czy wypominków za zmarłych, odmawianie różańca czy innych modlitw, a także przez nawiedzanie cmentarzy. Dalej można księżom przekazywać wypominki w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

 14. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominamy, że codziennie w naszym kościele, po Mszy świętej o godz. 17.00 celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszamy na tę modlitwę.

 15. Bóg zapłać za ofiary złożone w ostatnich dniach: Katarzyna i Janusz Guzik - ul. Łososińska; Zofia Biernat - ul. Łososińska; Marian Golonka - ul. Starodworska; Wiesław Guzik - Bałażówka i jedna ofiara bez podawania danych osobowych.

 16. Także uprzejmie dziękujemy p. Stanisławowi Wojcieszakowi z Piekiełka i p. Józefowi Pałka z Piekiełka za wykonane potrzebne prace na rzecz parafii.

 17. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. W Gościu Niedzielnym warto przeczytać: Poza Kościołem nie ma próżni i Nauczanie zdalne wróciło; w Niedzieli: Między heroizmem a małością i Tajwan kontra wirus z Wuhan.

 18. W tym tygodniu patronujĄ nam: 28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

 19. W ostatnich dniach z naszej wspólnoty odeszli do wieczności: +Bogumiła Święch, l. 78 z Koszar i +Stefan Koza, l. 90, z Łososiny Górnej. Zmarłych polećmy Bożemu Miłosierdziu. Dobry Jezu.... .

   

   

  Posileni Chlebem dającym życie wieczne i umocnieni Słowem, bądźmy zwiastunami Bożej miłości i budowniczymi jedności w naszym najbliższym otoczeniu.