OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 Abraham gotowy złożyć w ofierze życie własnego syna jest zapowiedzią jedynego wydarzenia w dziejach ludzkości, gdy Bóg oddaje życie swojego Syna za zbawienie człowieka. I my powinniśmy odpowiedzieć, czy dar zbawienia otrzymanie w sakramencie chrztu świętego chcemy przyjąć i pomnożyć, aby zbawienie stało się udziałem naszym i naszych bliskich. Niewątpliwie pomocą w tym są refleksje wielkopostne i idące w ślad za nimi nasze nawrócenie.

 1. Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas…
 2. Dziś o godz. 00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, w piątek natomiast nabożeństwo Drogi Krzyżowej:- dla dzieci o godz. 15.30; - dla młodzieży o godz. 18.30; - dla dorosłych o godz. 16.30. Także dzisiaj, o 15.30 Droga Krzyżowa. Znajdźmy czas, aby uczestniczyć w tych nabożeństwach, albowiem dzięki nim możemy głębiej przeżyć tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania naszego Pana i lepiej rozumieć Jego nieskończoną miłość do każdej i każdego z nas.
 3. Dzisiejsza niedziela nazywana jest NIEDZIELĄ AD GENTES i jest poświęcona modlitwie za misje i misjonarzy. Dziękujemy za ofiary składane do puszek na misje.
 4. W tym tygodniu przypadają czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 5. W Wielkim Poście wzbudźmy w sobie szczere pragnienie oczyszczenia serca w zdroju miłosierdzia, Bożego, które jest otwarte dla wszystkich i którego doświadczamy szczególnie w spowiedzi świętej. Z racji I-szego piątku będziemy spowiadać od 16.30 w środę i czwartek, a w piątek, od 15.00.
 6. W piątek uczniów klas: VIII i VII wraz z rodzicami prosimy o uczestnictwo w Mszy św., o godz. 18.30.
 7. Do chorych z posługą sakramentalną udamy się, w piątek: Ks. Proboszcz, od godz. 8.15, a Ks. Sławomir od 13.15.
 8. W sobotę po Mszy św. o godz. 8.00 odprawimy nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.
 9. Wielki Post to także wezwanie nas od jałmużny. Prosimy o przynoszenie do wystawionego kosza niepsujących się produktów żywnościowych dla najbardziej potrzebujących na Wielkanoc.
 10. Od przyszłej niedzieli będzie można nabywać baranki i paschaliki Caritas.
 11. Msze święte gregoriańskie odprawią: Ks. Paweł Grzeszek, od 1.03 odprawi za + Janinę Florek, Sławomir Jarocki, od 27.02 za + Kazimierza Matrasa; Ks. Jan Gadzina, od 26.02 za + Jana Sułkowskiego.
 12. Oświadczenie Duszpasterzy Rolników w związku z protestami rolniczymi w Polsce. Duszpasterze Rolników zebrani na corocznych rekolekcjach w Konstancinie-Jeziornej pod Warszawą wyrażają swoje poparcie dla protestujących rolników w Polsce. Jest to protest w słusznej sprawie i dotyczy przyszłości naszej Ojczyzny. Nie możemy pozostać obojętni na dramaty rolników, którzy bardzo często stoją na granicy całkowitego bankructwa i utraty dorobku  własnej ciężkiej pracy i wielu pokoleń swoich przodków. Wspieramy modlitwą Wszystkich Rolników. Jesteśmy z Wami. Rozumiemy Waszą determinację z jaką walczycie nie tylko o byt swoich rodzin, ale także o suwerenność naszej Ojczyzny i przyszłość rolnictwa w Polsce. Nie zgadzamy się na powierzchowne traktowanie problemów, z jakimi borykają się rolnicy. Wszystkich prosimy o wyrozumiałość dla protestujących rolników i cierpliwe znoszenie niedogodności związanych z tymi protestami. Ich działania mają na uwadze dobro wspólne nas wszystkich. Niech światło Ducha Świętego oświeca wszystkich, którzy z dobrą wolą chcą szukać rozwiązań trudnych problemów dotykających boleśnie rolników. bp Leszek Leszkiewicz - Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Rolników, Duszpasterze Rolników obecni na rekolekcjach w Konstancinie-Jeziornej. /IDK/.
 13. Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w sprawie nauczania religii w szkole. Zarząd Główny Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców popiera stanowisko Episkopatu Polski w sprawie nauczania religii w szkole, sformułowane w komunikacie z 15 lutego br. Status nauczania religii w polskiej szkole, liczba godzin, zasady oceniania, a także sposoby podejmowania decyzji o zmianach istniejącego stanu wynikają z przepisów prawa. Równocześnie ZG KSW wyraża stanowczy sprzeciw wobec bezprecedensowych przypadków podejmowania przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej działań niezgodnych z aktualnymi przepisami prawa. Obecność w przestrzeni publicznej zasad wynikających z religii katolickiej jest w krajach cywilizacji europejskiej fundamentem ładu moralnego w wymiarze indywidualnym, a także ładu społecznego. Nauczanie religii w szkole stanowi istotne wsparcie w procesie formowania sumień i umysłów dzieci i młodzieży, a co za tym idzie, kształtowania oblicza ziemi w duchu prawdy, sprawiedliwości, wolności i pokoju. Równocześnie Zarząd Główny KSW apeluje do osób i instytucji odpowiedzialnych za kształt nauki religii w szkole o wdrożenie niezbędnych reform i korekt procesu edukacyjnego, uwzględniającego wyzwania stawiane przez dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość. Prezes KSW Antoni Buchała
 14. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Warto przeczytać: w Gościu Niedzielnym: Czy piekło jest puste?; Ten, który przekroczył czasy – o bł. Ks. Jerzym Popiełuszce; Uczniowie ocenili lekcje religii; w Niedzieli: O co walczą rolnicy; Pierwszy szaniec Wyklętych.
 15. Wszystkich obchodzących osobiste święta i uroczystości zapewniamy o modlitwie i życzliwości.

 

Miłość Chrystusa przynagla nas do modlitwy i zaangażowaniu misyjnego. Dzielmy się swoją wiarą z innymi. Niech i ich udziałem stanie się radość, którą ofiarowuje nam Chrystus. Naszą solidarność z misjami będziemy mogli teraz wyrazić poprzez ofiary do puszek. Za dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać. Na kolejny etap naszego życia Bóg synem teraz hojnie błogosławić. Zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby ten czas refleksji nad własnym życiem pozwolił oczyści nasze wnętrza z tego, co nas oddala od boga i zniekształca nasze międzyludzkie relacje. Niech nasze czyny zawsze świadczą o tym, kim jesteśmy i do Kogo zdążamy.