BANER3.jpg
 1. Dzisiaj wraz z katolikami na całym świecie modlimy się za migrantów i uchodźców. Zachęcamy, aby w sposób szczególny otoczyć modlitwą naszych rodaków przebywających poza granicami Ojczyzny, ich rodziny oraz duszpasterzy posługujących polskim emigrantom.
 2. Powoli dobiega końca kolęda w naszej parafii. Za miłe przyjęcie serdecznie dziękujemy. W najbliższy wtorek (16.01), od godz. 15.00 odwiedzi mieszkańców „Gizówki”. Jeśli ktoś z parafian nie mógł przyjąć Księdza w wyznaczonym terminie, to można ustalić z Księdzem nową datę wizyty duszpasterskiej
 3. W środę Kościół w Polsce obchodzi Dzień Judaizmu. Dziękujemy Panu Bogu za wspólną wiarę objawioną na kartach Starego Testamentu.
 4. Od czwartku rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tym roku przebiega on pod hasłem: Prawica Twoja wsławiła się mocą.
 5. W przyszłą niedzielę i poniedziałek przypada Dzień Babci i Dzień Dziadka.
 6. Jeszcze do piątku (19.01) są przyjmowane zgłoszenia na konkurs kolęd i pastorałek organizowany prze Parafialny Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Konkurs odbędzie się 27.01. (sobota).
 7. W piątek, po mszy świętej wieczornej – spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
 8. Niech Jezus – Baranek Boży – wskazuje solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia drogę prowadzącą do zbawienia.
 9. Księża przyjęli zobowiązania do odprawienia mszy świętej zamawianych z racji pogrzebu: Mszę św. gregoriańską za + Józefa Rysia, od 1.02.2018 odprawi w Chełmie Ks. ppł. SG Wiesław Kondraciuk i kolejne 100 Mszy św. za + Józefa Kruczka, odprawią Księża Kapelani Ordynariatu Polowego w katedrze polowej w Warszawie.
 10. Jak to już wszyscy zauważyliśmy od początku roku trwają prace na północnej części placu kościelnego i które przy sprzyjającej pogodzie dalej będą kontynuowane. Dlatego tym serdecznie dziękujemy za składane dzisiaj ofiary na te prace. Także składamy wdzięczne Bóg zapłać za ofiary, które w ostatnich dniach złożyli parafianie; Maria i Ryszard Wróbel – ul. Łosińska; Stanisława i Jerzy Rosiek – ul. Drzewna; Dorota i Jacenty Musiał – Łososina Górna; Rodzina Kozów z Łososiny Górnej; Rodzina Rysiów z ul. Bednarzy; Agata i Jan Darowie – ul. Ks. Musiała; Barbara i Dariusz Ciba – ul. Ks. Musiała; Edyta i Dariusz Bugańska – Koszary i jedna ofiara anonimowa.
 11. WYWIADÓWKA dla rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Limanowej odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 (piątek)  o 1600 – występ grupy teatralnej „BAJTEK”. Przed występem o godz. 1530 odbędą się spotkani z wychowawcami klas I-III SP, a po występie klas IV-VII SP i Gimnazjum, na których rodzice zostaną poinformowani o śródrocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i z zachowania.
 12. Największe prześladowania chrześcijan – w Korei Płn. Korea Północna pozostaje krajem, w którym dochodzi do największych prześladowań chrześcijan na całym świecie - wynika z ogłoszonego 10 stycznia "Światowego Indeksu Prześladowań 2018” Międzynarodowego Dzieła Chrześcijańskiego „Open Doors” (Otwarte Drzwi). Pierwszą dziesiątkę krajów, w których wyznawcy Chrystusa są najbardziej prześladowani, tworzą kolejno: Kora Północna, Afganistan, Somalia, Sudan, Pakistan, Erytrea, Libia, Irak, Jemen i Iran. Światowy Indeks Prześladowań jest rankingiem 50 państw zamieszkanych przez ok. 4,8 miliarda ludzi, w których sytuacja chrześcijan jest najtrudniejsza. Żyje ich tam ok. 650 milionów (stanowiąc 13 proc. miejscowej ludności), z których ponad 215 mln podlega szczególnie silnym prześladowaniom. Indeks po raz szesnasty otwiera Korea Północna. Na skutek komunistycznych represji wszyscy tamtejsi chrześcijanie, których liczbę ocenia się na ok. 300 tysięcy, żyją w podziemiu i pozostają odcięci od świata. Ok 70 tys. z nich przebywa w obozach karnych. Drugie i trzecie miejsce zajmują obecnie Afganistan i Somalia. Według "Open Doors" wzrost prześladowań chrześcijan i innych mniejszości religijnych wiąże się głównie z szerzeniem się fundamentalistycznych grup muzułmańskich w Afryce i Azji oraz ze znacznym wzrostem nacjonalizmu religijnego wśród hinduistów i buddystów, przede wszystkim w krajach azjatyckich. Ponadto prześladowania napędza konflikt między muzułmańskimi sunnitami a szyitami. Do znacznych prześladowań nadal dochodzi w krajach komunistycznych, takich jak Chiny, Wietnam i Laos. W porównaniu z rokiem ubiegłym w pierwszej dziesiątce nie ma Syrii, która dzięki znacznej poprawie sytuacji chrześcijan znalazła się na miejscu 15. Z kolei znajdujące się w ubiegłorocznym Indeksie na miejscu 15. hinduistyczne w większości Indie z powodu dramatycznego wzrostu przemocy wobec chrześcijan "awansowały" w tym roku na pozycję 11. Tuż po nich 12. miejsce zajmuje Arabia Saudyjska, a po niej "urlopowy raj" - Malediwy. Według "Open Doors" do prześladowań chrześcijan dochodzi nie tylko wtedy, gdy płoną kościoły, a oni sami są zabijani w brutalnych zbiorowych czy samobójczych atakach. Również ciągłe naciski ze strony władz krajów, w których chrześcijanie mieszkają, także ze strony miejscowych społeczeństw, plemion lub rodziny prowadzą do tego, że wielu z nich musi wyznawać wiarę w podziemiu lub uciekać z danego kraju. "Naciski na chrześcijan są ogromne, jeśli przyjrzymy się choćby reżimowi irańskiemu, który wielokrotnie aresztuje i więzi chrześcijan przez wiele lat" - czytamy w raporcie. Dotyczy to również Erytrei, w której w 2017 r. aresztowano ok. 200 chrześcijan. tom (KAI/Open Doors) / Warszawa
 13. Zmarła matka bł. Zbigniewa Strzałkowskiego. W czwartek 11 stycznia rano zmarła w wieku 85 lat śp. Franciszka Strzałkowska, matka bł. o Zbigniewa Strzałkowskiego, męczennika z Pariacoto, jednego z dwóch polskich franciszkanów beatyfikowanych dwa lata temu przez papieża Franciszka. Decyzją papieża Franciszka 5 grudnia 2016 r. krakowscy franciszkanie zostali wyniesieni na ołtarze i ogłoszeni błogosławionymi. Pogrzeb śp. Franciszki Strzałkowskiej odbędzie się w poniedziałek 15 stycznia w Zawadzie k. Tarnowa. Mszę św. pogrzebowa rozpocznie się o godz. 14.00. jms, franciszkanie.pl, lk / Warszawa
 14. W tym tygodniu patronują nam: 17 I – św. Antoni (251-356), jeden z pierwszych pustelników w Egipcie, wyznaczający zasady tej formy życia pobożnego, nazwany Wielkim. 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, asceta i wielki czciciel Najświętszego Serca Pana Jezusa.