BANER3.jpg
 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach trwa dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą.
 2. We wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.
 3. W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie Pana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.
 4. W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.
 5. Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską zwaną „kolędą”, która pozwoliła nam przynajmniej w pewnym stopniu widzieć problemy i radości życia naszych parafian, a także dostrzec poziom życia religijnego i Można powiedzieć, że dla niektórych rodzin kolęda była swoistego rodzaju świętem rodzinnym, co mocno podkreśla  sensowność kolędowania.  Cieszą nas wzorowe katolickie rodziny, których jest wiele i które aktywnie uczestniczą w życiu religijnym i zawsze czują się współodpowiedzialne za duchowy i materialny kształt parafii. Za życzliwe przyjęcie, szczery dialog, cenne uwagi, sugestie i propozycje, za odświętny strój domowników podczas kolędy, za odprowadzanie księdza do następnego domu, za odśnieżone drogi i ścieżki, a także za złożone ofiary nam księżom, a także lektorom i ministrantom składamy wdzięczneBóg zapłać”.
 6. W najbliższą sobotę (21.01), od godz. 11.00 w budynku remizy OSP odbędzie się Konkurs Śpiewania Kolęd i Pastorałek, a o godz. 14.oo zapraszamy na Parafialne Spotkanie Opłatkowe: Parafialne Rady: Duszpasterską i Gospodarczą, Parafialne Oddziały Stowarzyszenia Rodzin Katolickich; Akcji Katolickiej, Oddział Caritas, Parafialną Orkiestrę, Scholę, Grupę Modlitewną Św. O. Pio, Ochotniczą Straż Pożarną, Koło Gospodyń Wiejskich z Łososinie Górnej.
 7. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej prosimy o przybycie na spotkanie w najbliższy piątek, po Mszy świętej wieczornej.
 8. Bóg zapłać za ofiary, które złożyliśmy na tacę w ostatnią niedzielę, a także za ofiary w kopertach: Katarzyna i Antoni Golonka – Koszary; Jan i Teresa Ptaszek – Bałażówka; Cecylia i Zbigniew Wilczek – Walowa Góra; Maria i Czesław Łąccy – Walowa Góra; Jan i Jolanta Florek , ul. Łososińska; Anna Golonka – Łososina Górna; Agnieszka i Piotr Kordys i jedna ofiara anonimowa.
 9. W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie ulegnie zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu. Zwracamy się zatem z serdeczną prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazania 1% należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Podobnie jak w roku ubiegłym wystarczy na zeznaniu podatkowym PIT wpisać w odpowiedniej rubryce nr KRS naszej Caritas (0000211791) oraz kwotę przekazywanego 1% podatku. Na stronie internetowej Caritas (caritas.pl) znajduje się gotowy bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych przez naszą diecezjalną Caritas.
 10. Nieznaczny wzrost uczestnictwa w niedzielnych Mszach. W Polsce nieznacznie wzrósł procent osób uczestniczących w niedzielnej Mszy Świętej w 2015 r. w stosunku do roku poprzedniego Więcej jest też przystępujących do Komunii Świętej - wynika z zaprezentowanego dziś w Warszawie raportu Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego. Badania omawiają też kult maryjny wskazując na wielka popularność nabożeństwa fatimskiego. Udzielanie sakramentów w parafiach ma charakter masowy. W 2015 udzielono 369 tys. sakramentów chrztu św., 360 tys. sakramentów bierzmowania, 270 tys. sakramentów I Komunii św. oraz 134 tys. sakramentów małżeństwa. W 2015 r. wskaźnik osób uczestniczących w niedzielnej Eucharystii miał tendencję wzrostową z 39,1% w 2014 r. do 39,8% w roku 2015, zaś procent osób przystępujących do Komunii Świętej wzrósł z 16,3% do 17%. Polska posiada jedną z najlepiej ukształtowanych sieci parafialnych w całym katolickim świecie. "Ciężko jest wskazać kraje, przynajmniej w Europie, które mają tak dobrze rozwiniętą sieć parafialną" - mówił ks. dr. Wojciech Sadłoń SAC, dyrektor ISKK. Zaznaczył, że chodzi zarówno o liczbę parafii, jak też o liczbę duszpasterzy, sióstr zakonnych i świeckich w nich zaangażowanych. Udział parafii zakonnych jest względnie stabilny od 1972 roku i stanowi około 7%. W roku 2015 na terenie parafii katolickich w Polsce mieszkało 35,5 mln osób, w tym 32,7 mln katolików (92% katolików). W 2015 r. liczba księży zaangażowanych duszpastersko w parafiach katolickich w Polsce wynosiła 20,8 tys. Z kolei liczba sióstr zakonnych pracujących w parafiach przekracza 7 tys. W 1991 r. wskaźniki te kształtowały się na poziomie 4 tys. katolików w parafii i 1,5 tys. katolików na jednego księdza. Obecnie wynoszą one kolejno 3,2 tys. i 1,1 tys. Jednocześnie obserwuje się wyraźny spadek powołań, co w przyszłości zdaniem badaczy może skutkować odwróceniem się tej tendencji. Stały wzrost liczby parafii oraz liczby księży, a także nieznaczny spadek liczby wiernych odnotowany w ostatnim dwudziestoleciu wpłynął na średnią liczbę wiernych w parafiach oraz liczbę wiernych przypadających na jednego księdza. abd, ar, lk, tk, ISKK, BPKEP / Warszawa
 11. W tym tygodniu patronują nam: 17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej;19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek; 21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.
 12. W Zespole Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej, w piątek (20 stycznia) – WYWIADÓWKA.
 13. Sołtys Łososiny Górnej zaprasza dzisiaj i w następną niedzielę do remizy OSP  po odbiór worków na śmieci wraz z kodami i nakazów płatniczych.
 14. Zachęcamy do czytania prasy W Gościu Niedzielnym proponujemy przeczytać: Baranek gładzi grzech; Nie wywiesiliśmy białej flagi – o praktykach religijnych Polaków; Mateczka z Auschwitz – o Stanisławie Leszczyńskiej; Wielkie więzienie – o Erytrei, w której jest najbardziej okrutny reżim na świecie.

 

Ufni w pomoc Bożej łaski, przyjmijmy błogosławieństwo, abyśmy wierni zobowiązaniom chrztu świętego byli dla współczesnego świata czytelnym znakiem Chrystusa.