BANER3.jpg
 1. Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.
 2. W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa. Łączmy się duchowo w to niecodzienne wydarzenie.
 3. Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.
 4. Parafialny Zespól Synodalny prosimy o przybycie na kolejne spotkanie w najbliższą środę (16.01), o godz. 18.15.
 5. W czwartek (17.01) będziemy obchodzić Dzień Judaizmu.
 6. Wójt Gminy Limanowa zaprasza mieszkańców sołectwa Walowa Góra na zebranie wiejskie, które odbędzie się 20 stycznia (niedziela), o godz. 14.00 w świetlicy wiejskiej w Walowej Górze. W programie zebrania jest m.in. wybór sołtysa.
 7. Diecezja tarnowska: na niedzielne Msze chodzi 71,8% wiernych. W diecezji tarnowskiej 71,8 proc. wiernych uczęszcza na niedzielną Mszę św., zaś 27 proc. przyjmuje Komunię Świętą - takie są najnowsze dane z 2018 roku. Opublikował je Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które odbyło się w niedzielę 21 października ubiegłego roku. Najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej Mszy św. w dekanacie Ujanowice – 99,2 proc. Są to najnowsze dane, już za rok 2018. W diecezji taka sama jest frekwencja na Mszach św. w porównaniu z poprzednim rokiem, a minimalnie, bo o siedem dziesiątych procent, spadła liczba osób przyjmujących Komunię św. - Jest dobrze, ale nigdy nie możemy popadać w samozachwyt i trzeba cały czas trzymać rękę na pulsie - uważa ks. Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. - Dla nas, zwłaszcza w kontekście V Synodu Diecezji Tarnowskiej, ważnym pytaniem jest to, jak pomóc tym ludziom, jeszcze bardziej spotykać się z Panem Bogiem, kiedy przychodzą do kościoła na niedzielną Msze św. i co zrobić, żeby ta liturgia promieniowała na ich tydzień, na ich zaangażowanie w pracy, w szkole, w rodzinie - dodaje. Dlatego też najbliższe spotkanie kapłanów diecezji tarnowskiej będzie właśnie poświęcone niedzieli i zostało zatytułowane „Niedziela jako główne wydarzenie ewangelizacyjne w parafii”. Nadal najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej Mszy św. w dekanacie Ujanowice – 99,2 proc. Jest to już od wielu lat najlepszy wynik w diecezji tarnowskiej. - To jest bardzo tradycyjny dekanat, gdzie więzi rodzinne są bardzo mocne. Myślę też, że wiele osób spoza tego dekanatu przyjeżdża w niedziele np. by odwiedzić rodziców i razem z nimi spędzić czas. Te osoby też biorą udział w Mszach św. - dodaje ks. Dąbrówka. Dużo ludzi chodzi również do kościoła w dekanacie Grybów 87,7 proc. i w dekanacie Limanowa 86,1 proc. Najwięcej wiernych przyjmuje Komunię św. w dekanacie Ujanowice – 47,4 proc. a także w dekanacie Dąbrowa Tarnowska - 37,6 proc. i w dekanacie Stary Sącz - 34,3 proc. Najniższy wskaźnik frekwencji w diecezji tarnowskiej zanotowano w dekanacie Mielec - Południe – 52,2 proc. Tam także jest najniższy odsetek osób przyjmujących Komunię Świętą, który wyniósł 16,3 proc. W tarnowskich dekanatach frekwencja na Mszach św. wynosi od 61,3 proc. do 68, 5 proc., a w sądeckich sięga od 67,6-71,8 proc. /eb / Tarnów /IDK/
 8. Tarnów: powstało Centrum Dialogu, Formacji i Misji Alegoria. Biskup tarnowski Andrzej Jeż pobłogosławił tarnowską Alegorię. Centrum Dialogu, Formacji i Misji zaczyna swoją oficjalną działalność na Placu Kazimierza 5 w Tarnowie. – Chcemy, żeby to miejsce przyciągało różne osoby, także pozostające obojętnie, na poboczu Kościoła. Będzie możliwość prowadzenia otwartych dyskusji. Chcemy, żeby również było to miejsce przygotowania liderów, którzy później będą wspierać ewangelizację – powiedział bp Jeż. – Będziemy prowokować do wymiany myśli i zachęcać do dialogu - mówi prezes Fundacji Alegoria Marcin Lewandowski. - To miejsce, w którym chcemy spotykać ludzi, myśli, światopoglądy i zderzać idee, żeby prowokować do realnego dialogu. To miejsce jest otwarte dla młodych i starszych, wierzących i niewierzących - dodaje. - Nie trzeba się zamykać na inność, nowość, ale spotykać się, aby się ubogacić a potem nawet coś pięknego, nowego stworzyć - mówi ks. Artur Ważny, przewodniczący Rady Fundacji Alegoria. /eb - Tarnów- IDK/.
 9. Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.
 10. Zachęcamy do nabycia i lektury prasy katolickiej. Polacy jesteście przyszłością świata, to artykuł w tygodniku Niedziela. O Bramie sakramentów przeczytamy w Gościu Niedzielnym. A o szerzącym się kulcie bł. Ks. Władysława Bukowińskiego dowiemy się ze Źródła.
 11. W tym tygodniu patronujĄ nam: 17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik, 19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.
 12. W ostatnim czasie Pan Bóg powołał do wieczności: + Janusz Guzik, l. 67, mieszkaniec USA, + Józef Ciureja, l. 66, Koszary i +Maria Ryś, l. 89 – ul. Dzielec. (…). Wieczny odpoczynek…

 

 

Nie rodzimy się, lecz stajemy się chrześcijanami” – najpierw przez chrzest, a później przez całe nasze życie, każdego dnia. Niech ta myśl Tertuliana zachęci nas do wiernego wypełniania naszych obowiązków i zachowania nieskalanej godności dziecka Bożego. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.