BANER3.jpg

Poniedziałek Wielkanocny - 22 kwiecień

6.30 1/ w intencji Ireny i Krzysztofa, w

            rocz. ślubu: dzięk./błagal.

 8.00 + Andrzej Krajewski

9.30 w intencji P. Piotra Kęski i Jego

         rodziny z podziękowaniem za

         wielką pomoc w wybudowaniu

         domku, od Andrzeja i Michała

         Sarneckich

11.00 za parafian

16.30 +Patrycja Stańdo, z int. cioci Urszuli

             z rodziną

Wtorek - 23 kwiecień

6.30 1/ + Janina Rozum, z int. córki Zofii

            z mężem

         2/++ Edward i Władysław

             Jędrzejek

18.00 w intencji próśb zanoszonych do

          Św. O. Pio

Środa - 17 kwiecień

6.30 1/ w intencji Józefy (f) i Edwarda

            Wąsowiczów i całej rodziny:

            dzięk./błagal.

        2/ + Stefan Piętoń, w 35 rocz. śm.,

            z int. syna Adama z rodziną

 

18.00  NOWENNOWA

      * w 85 urodziny Haliny Jajeśnica;

         dzięk./błagal.

       *w intencji Eweliny o światło Ducha

          Świętego, w czasie zdawania

          egzaminów maturalnych

           i wybranie dobrej drogi w dorosłe

           życie

         *w intencji mieszkańców Załpy, z

            podziękowaniem za łaski, z prośbą    

            o dalszą opiekę i zachowanie od

            nieszczęść

        *w 1 urodziny Mikołaja Bulanda,

          z int. dziadków

          *o zdrowie i bł. Boże dla rodziny

            Joanny i Mirosława

          *+ Wojciech Mrózek, z ok.

            imienin, z int. syna Pawła

           *+ Stefan Piętoń, w 35 rocz. śm.

 

Czwartek - 18 kwiecień

6.30 1/ + Marek Piórkowski, z ok.

              imienin, z int. żony i dzieci

         2/ + Marek Rączkowski

 18.00 ++ Janina i Szczepan Rozum,

           w 2 rocz. śm.

Piątek – 26 kwiecień

6.30 1/w 60 urodziny Witolda Koza:  

             dzięk./błagal., od żony i dzieci

         2/+Zofia Natanek, z int.  Marii Dudek

18.00 w intencji Michała, o pomyślne

          zdanie egzaminu maturalnego

           i światło Ducha Świętego

           w dalszym życiu

Sobota - 27 kwiecień

6.30 1/ w rocznicę ślubu Stanisławy

             i Jana Ptaszków: dzięk./błagal.

         2/ + Ewa Wątroba, z int. córki Stanisławy z mężem

18.00 + Józef Jajeśnica, w 40 rocz. śm.

Wielkanoc  - 21 kwiecień

6.30 przeproszenie za grzechy

        pokoleniowe w rodzinie Kaletków

        i Palaczów

8.00 + Krystyna Franczak, z int. wnuczki

        Anny

9.30 + Elżbieta Kruczek, z int. wnuczki Anny

11.00  za parafian

15.00 (przy kaplicy Miłosierdzia Bożego

           w Walowej Górze)- w intencji   

           mieszkańców wioski, o Boże błog.

            i zachowanie od nieszczęść

16.30 +Barbara Wiłkojć, w 10 rocz. śm.